top of page

tjänster

Vi arrangerar kurser som ger geologer, bergmekaniker och andra bergbyggare de grundläggande kunskaper om kärnborrning som behövs för att kunna leda och genomföra en kvalificerad upphandling av kärnborrningstjänster.

Vi anordnar även kurser där vi undervisar kärnborrare och hjälpare i allmän kärnborrning och även i styrd borrning, borrhålsmätning och kärnorientering.

Vi erbjuder handledning och rådgivning baserat på de kunskaper och erfarenheter som vi samlat på oss under våra 50 år inom kärnborrning och borrhålsmätning.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning och handledning till geologer, geotekniker, geofysiker och bergbyggare samt till andra användare av kärnborrningstjänster. Syftet med denna rådgivning är att ge konsumenterna en bred kunskap om kärnborrningens villkor så att de rätt kan förstå kärnborrningens möjligheter men även dess begränsningar. 

kurser

Våra kurser genomförs med hjälp av presentationer, övningsuppgifter och diskussioner. Som kurslitteratur används Kärnborrningsboken. Under kursen får deltagarna även arbeta praktiskt med demo-utrustningar såsom uppskurna WL kärnrör, utrustning för kontroll av spolvätskor, EMS-instrument för rakhetsmätning m.m.

bottom of page