top of page

våra kurser

Kurserna hålls på plats hos er verksamhet och innehållet utformas efter deltagarnas erfarenhet och kunskap. Nedan är exempel på innehåll från våra kurser.

  • Konstruktion och funktion.

  • Inställningsmöjligheter för max kärnkvalitet.

  • Trippel WL kärnrör

Utrustning för kärnborrning

Kärnborrmaskiner och pumpar

Borrverktyg

ISO standard för borrverktyg

 

WL kärnröret

Konstruktion och funktion

Inställningsmöjligheter för max kärnkvalitet

WL Trippel kärnrör
 

Borrkronor

Konstruktion och funktion

Skärteorier

Borrkrona vs bergart

Borrkrona vs kärnkvalitet
 

Etablering av borrplatsen

Transport av utrustningen

Inriktning av borrmaskin

Spolvattenförsörjning

Installation av foderrör

Att styra borrhål

Kilar

Mudmotorer

Styrbara kärnrör

Moder-/dotterhål.

 

Rakhetsmätning av borrhål

EMS-instrument

Gyron

Andra instrument

Hur undviker man de vanligaste felen vid rakhetsmätning?

 

Kärnorientering

Mekaniska instrument

Elektroniska instrument

Hur undviker man de vanligaste felen vid kärnorientering?

bottom of page