top of page

Vi ger ut böcker inom kärnborrning för geologer, bergbyggare, geotekniker och andra som vill bredda och fördjupa sina kunskaper om kärnborrning.

KÄRNBORRNINGSBOKEN

Vår kärnborrningsbok vänder sig till geologer, geotekniker, geofysiker, bergbyggare och till andra användare av kärnborrningstjänster.

 

Syftet med boken är att ge dessa konsumenter en bred kunskap om kärnborrningens villkor, så att de rätt kan förstå kärnborrningens möjligheter och begränsningar. 

 

Boken används även som studiematerial vid kärnborrningsutbildningar och finns som svensk och engelsk version.

bottom of page